Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused käsitlevad infot selle kohta, kuidas pocketdisc™ veebilehele (www.pocketdisc.co) sisestatud isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja jagatakse. pocketdisc™ veebilehe omanik ja haldaja on Molivery OÜ.

Milliseid isikuandmeid kogutakse?

pocketdisc™ veebilehel (www.pocketdisc.co) kogutakse andmeid tellimuste täitmiseks. Toodete tellijalt nõutakse ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, ning tellija aadressi. Täiendava informatsioonina on võimalik lisada ka ettevõtte nimi, kuid seda tellijalt ei nõuta.

Veebilehel kogutakse statistikat külastajate kohta Google Analytics ja Facebook Pixel Javascript koodi abil.

Millisel otstarbel isikuandmeid kasutatakse?

Isikuandmeid kasutatakse tellitud pocketdisc™-ide tellimuse teostamiseks. Kontaktivormi kaudu edastatud andmeid kasutatakse tellimuse kinnitamiseks, kliendiga suhtlemiseks ning arvete edastamiseks.

Samuti saadetakse meililistiga liitujatele informatsiooni uutest toodetest, kampaaniatest või sooduspakkumistest. Meililistiga liitumine on vabatahtlik ning seda on võimalik märkida kontaktivormi täitmisel.

Külastajate statistikat kasutatakse kasutajakogemuse parendamiseks ja pocketdisc™ turundamise efektiivsuse tõstmiseks.

Isikuandmete turvalisus ja kolmandate osapoolte ligipääs

pocketdisc™ lehele sisestatud kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena.

pocketdisc™ teeb endast kõik, et säilitada lehele sisestatud isikuandmeid. Isikuandmete kaitseks rakendatakse kõiki meetmeid. Ligipääs andmebaasile on ainult selleks volitatud pocketdisc™ töötajatel või koostööpartneritel, kes kasutavad isikuandmeid tellimuste täitmise lihtsustamiseks.

Kolmandad osapooled pocketdisc™ veebilehel:

  • Veebimajutus.ee – veebilehe majutus ning andmebaaside hoiustamine;
  • Google  – veebilehe külastajate statistika;
  • Facebook – veebilehe külastajate sotsiaalmeedia statistika;
  • Maksekeskus – maksete teostamine, isikuandmete töötlejaks on Maksekeskus AS.

pocketdisc™ säilitab isikuandmeid kuniks see on seadusega lubatud ja vajalik teenuste osutamiseks.

Kasutaja õigused

Kasutajatel on õigus isikuandmete muutmiseks, täiendamiseks või kustutamiseks. Samuti on kasutajatel õigus küsida informatsiooni nende poolt sisestatud isikuandmete kohta. Mõlemal puhul tuleb saata kiri oma soovist pocketdisc™ e-mailile: info@pocketdisc.co

Meililistist saab väljuda turundusmeilide lõpus (jaluses) oleva lingi abil.

Privaatsustingimuste muutmine

Privaatsustingimuste muutmise õigus jääb pocketdisc™-ile. Seda saab pocketdisc™ teostada ühepoolselt ja ette teatamata. Tingimusi muudetakse vastavalt vajadusele, eesmärgiga viia need vastavusse seadusega. Oluliste muudatuste kohta antakse teada kas veebilehel (www.pocketdisc.co) või pocketdisc™ Facebooki lehel.

Privaatsustingimused kehtivad alates 29. juuli 2020.